Vis studentum.no som: Mobil

Velferdsendring - erfaringsbasert master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Master
Harstad
4 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Velferdsendring - erfaringsbasert master

Masterstudiet i velferdsendring skal gjennom et innovativt og fremtidsrettet studieløp kvalifisere kandidater til å utøve sin kompetanse for mennesker i utsatte posisjoner i et tverrfaglig felt. Endringskompetanse, tverrprofesjonelt velferdsarbeid og samarbeid med de det gjelder står sentralt. Medforskning, nærhet til praksisfeltet og kreative undervisningsmetoder utgjør den pedagogiske plattformen.

Studiet skal inspirere og motivere til arbeid rettet mot fremtidens velferdstjenester for en mangfoldig befolkning. Videre vil studiet kvalifisere for forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid. Kandidater skal etter endt utdanning kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå innenfor ulike fagområder i velferdsarbeid.

Neste mulighet for å søke opptak til studiet er våren 2023 (søknadsfrist 1. mars 2023), med oppstart høsten 2023.

Erfaringsbasert master i velferdsendring er et tverrfaglig studieprogram som gjør deg i stand til å lede og initiere endringsprosesser i samarbeid med brukere av velferdstjenester. Studiet gir deg kompetanse om samhandling og koordinering av tjenester på tvers av fag- og tjenestenivåer. Studiet har en grunntanke om at brukere av velferdstjenester skal involveres i beslutninger som påvirker deres hverdag. Dette synliggjøres også i studiets fokus på at brukerne av velferdstjenester skal delta i forskning. Medforskning er et relativt nytt begrep, men betyr i denne sammenheng hvordan forskning kan bidra til å redusere skillet mellom «oss» og «de andre».

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!