Master
Ingen anmeldelser

Barnevern - master

UiT Norges arktiske universitet, i Tromsø (+1 locations)
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Barnevern - master

Master i barnevern skal kvalifisere kandidater til å imøtekomme kompetansebehov i et kompleks barnevernsfelt. Studiet motiverer til forsknings- og utviklingsarbeid og kandidaten får mulighet til fordypning i faglige problemstillinger og utfordringer i praksisfeltet. Studiet kvalifiserer også til faglige lederstillinger og til opptak på PhD-program.

 

 

 

 

 

Masterstudiet i barnevern skal stimulere studentene til en etikkbasert kritisk, analytisk og vitenskapelig tilnærming til barnevernsfeltet og søker å utdanne kandidater som kan tilegne seg og anvende relevant og forskningsbasert kunnskap. Studiet fokuserer teoretisk og praktisk kunnskap. Kunnskapsgrunnlaget gir innsikt i ulike faglige tilnærminger knyttet til barns rettigheter, deltakelse og oppvekstsvilkår. Masterstudiet søker å utdanne kandidater som ivaretar samfunnets behov for spesialisert kunnskap, omstillingskompetanse, brukerdeltagelse, forebyggende og tverrfaglig samarbeid. Masterstudiet vektlegger sammenhenger mellom ulike velferdsordninger, barns hverdagsliv, livsforhold og hvordan styrke foresattes omsorgskompetanse. Det rettes fokus mot (lokal)samfunn, kultur, organisasjoner i endring, barn- og unges behov for ivaretakelse, beskyttelse og bistand. Studiet er rettet mot å styrke vern om barn på alle tjenesteområder i kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat virksomhet.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights