Bachelor

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor

Studiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir deg mulighet til å være med å utforme framtidens by- og kommunesamfunn. Du får innsikt i hvordan samfunn endres, samt verktøy til å planlegge og styre utviklinga i en bærekraftig retning.

Studiet gir grunnlagskunnskap for å utvikle morgendagens bærekraftige by- og kommunesamfunn. Nye miljøløsninger, tilrettelegging for nyskaping i by og bygd, gode oppvekstmiljøer og flerkulturelle utfordringer står sentralt i dette studiet. Over hele landet er det et stort behov for fagfolk som kan lede planleggings- og utviklingsarbeid. Samfunnsplanlegging og kulturforståelse er et tverrfaglig studium som gir deg innsikt i hvordan samfunn utvikles og endres. Samtidig får du innføring i «verktøy» for å planlegge og styre utviklingen i en bærekraftig retning. Studiet gir både en viktig breddekompetanse og gir mulighet til fordypning på områder som er særegne for mindre lokalsamfunn, for storbyer, og i internasjonalt utviklingsarbeid. I dette studiet inngår et feltkurs, og i 3. studieår får studentene tilbud om å gjennomføre praksissemester på en relevant arbeidsplass. I siste semester gis det innføring i GIS (geografiske informasjonssystemer) og studentene skriver en bacheloroppgave basert på egen datainnsamling.

Studiet er tverrfaglig oppbygd, med fokus på planteori og kulturteori, og med viktige bidrag fra fag som samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosiologi og sosialantropologi.

I bachelorgradsoppgaven 6. semester vil det være mulig å anvende et tverrfaglig perspektiv eller fordype seg innen ett av de fire disiplinfagene, men da forutsettes det at studentene har tatt emner fra det aktuelle faget innen den valgfrie delen.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights