Vis studentum.no som: Mobil

Rettsvitenskap - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Integrert Master
Tromsø
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Rettsvitenskap - master

Har du lyst til å jobbe med lov og rett? Er du samfunnsengasjert? Da vil jusstudiet kanskje være noe for deg! Samfunnet reguleres ved hjelp av rettsregler. Rett er ikke det samme som rettferdighet, men det er en nær sammenheng. Et demokrati kjennetegnes av rettssikkerhet, åpen og kontrollert utøvelse av makt, ytringsfrihet og respekt for menneskerettigheter og menneskeverd. I en slik stat må det finnes jurister som kan være kritiske til rettssystemet og har et historisk, internasjonalt og rettsteoretisk perspektiv. Den juridiske metode stiller ikke bare krav om evne til å analysere språk, men også til å se problemstillinger i et komplisert saksforhold, veie ulike argumenter og hensyn mot hverandre og vurdere hvordan reglene virker i samfunnet. En god jurist kjenner argumenter for og mot ulike løsninger både når det gjelder de store spørsmålene og de mer teknisk-juridiske. Å være interessert i samfunnet og i menneskers ve og vel vil være en styrke for en jusstudent og vil også gjøre studiet mer interessant. Studiet er utfordrende intellektuelt og faglig, og krever at du tilegner deg gode studievaner. Gjennom å studere master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Tromsø vil du få svært god trening i både muntlig og skriftlig fremstillingsevne, du vil få mulighet til god prosedyretrening i vår egen rettssal og du vil få prøve deg i et relevant yrke i løpet av den obligatoriske praksisperioden. Du får videre varierte prøvingsformer og dermed mulighet til å trene deg på og vise frem ulike typer ferdigheter av betydning for den senere yrkeskarrieren. 

 

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!