Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Spansk og latinamerikanske studier - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Spansk og latinamerikanske studier - master

Høy kompetanse innen språk, litteratur og kultur i de spanskspråklige delene av verden gir deg viktige fordeler i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv. Master i spansk og latinamerikanske studier gir deg relevante verktøy til å fordype deg i språk som redskap i arbeidslivet, og som forskningsobjekt, eller i en av verdens rikeste litterære tradisjoner, fra den viktigste romanen i europeisk litteraturhistorie til samtidas mangfoldige kulturuttrykk på tvers av kontinentene.

Studiet retter seg særlig mot studenter som ønsker å nå et høyt kompetansenivå innen språk, litteratur og kultur i de spanskspråklige delene av verden. Du oppnår en spesialisering innen spansk språk, spanskspråklig litteratur og/eller kultur, og samtidig introduseres du til selvstendig forskning innenfor disse feltene. Vi legger vekt på sammenhengene mellom teoretisk kunnskap og praktisk forskning, og hvordan du som student kan anvende din kunnskap til konkret problemløsning og nytenkning relatert til den spansktalende verden slik at du blir mer attraktiv i jobbmarkedet.

Programmet undervises på en fleksibel måte (samlinger, nettbasert undervisning og veiledning) som tillater studenter som allerede jobber eller tar andre studier å gjennomføre studiet. Programmet er lagt opp slik at det er mulig å ta det på deltid i løpet av fire år, eller på heltid i løpet av to år. Tabellen som viser oppbygging av studiet viser oppbygging for en heltidsstudent over to år. Oppbygging for deltidsstudenter over fire år finner du i studieplanen.

Studentene har 30 studiepoeng i frie valgemner. Studenten anbefales å ta andre spanskemner på 3000-nivå for å få en bredere og mer tverrdisiplinær kompetanse innen spanskstudier, men vil etter avtale også kunne ta andre emner som støtter opp om mastergradsoppgaven. Et eksempel på dette vil være å ta et spesialemne i spansk språk (SPA-3090) eller litteratur (SPA-3190) eller, etter søknad, et relevant emne i et annet språk som er rettet spesielt mot temaet for oppgaven.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights