Sammendrag
Årsstudium
Tromsø
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Tysk - årsstudium

Årsstudium i tysk fokuserer på språkopplæring og kunnskap om moderne tysk språk, kultur, historie og samfunn. Du lærer om et land preget av en rik kultur og en tung historie med en helt spesiell posisjon i Europa. Tysk er i dag morsmålet til circa 100 millioner europeere, og Tyskland er en svært viktig politisk og økonomisk partner for Norge. Kompetanse i fremmedspråk og kunnskap om fremmedspråklige kulturer er etterspurt innenfor flere områder der språklig samhandling og kulturforståelse er viktig. Å kunne tysk vil gi deg et fortrinn i din videre karriere.

Studiet inneholder språklige emner i grammatikk (syntaks), formlære og praktiske språkferdigheter. I emnene i kulturkunnskap leser du ulike tekster om sentrale tema innenfor tysk historie og samfunn. Det vil være litterære tekster, artikler, blogger og personlige beretninger. All undervisning foregår på tysk, og det legges stor vekt på å øve opp muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk, gjennom for eksempel samtaler, veiledning og diskusjoner. Studiet inneholder også prosjektarbeid med veiledning og tett språklig oppfølging av hver enkelt student. Vi bruker digitale medier og språklige nettressurser aktivt, og du får gode muligheter til å fordype deg i tema du selv ønsker å lære mer om.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad som 60 valgfrie studiepoeng. Vi anbefaler tysk i kombinasjon med for eksempel samfunnsfag som statsvitenskap og sosiologi, eller andre humanistiske fag som historie eller filosofi.

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!