Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Idrettsvitenskap - bachelor

UiT Norges arktiske universitet, i Tromsø (+1 studiesteder)
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Idrettsvitenskap - bachelor

Trening og helse engasjerer! En bachelor i idrettsvitenskap gir deg oppdatert og relevant kunnskap. Du lærer å forstå effektene av fysisk aktivitet, og hvordan man kan påvirke disse. Studiet er aktivt og variert, og kombinerer teori med praktisk utøvelse. Du kan spesialisere deg innen helse, prestasjonsutvikling eller idrett og samfunn. Studer ved Idrettshøgskolen i Alta eller Tromsø, med umiddelbar nærhet til naturen. Det er også mulig å dra på utveksling underveis i studiet .

Det 3-årige studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til å forstå kropps- og bevegelseskultur og de bevegelsesmuligheter som gis i ulike idrettsaktiviteter.

Første studieår inneholder innføringsemne i idrettsvitenskap, trenings- og bevegelseslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi og ulike idrettsaktiviteter, og er en faglig plattform som gir grunnlag for valg av fordypninger senere i studiet.

Tredje studieår innledes med undervisning i forskningsmetode og avsluttes med et større individuelt skriftlig arbeid (bacheloroppgave) knyttet til valgt fordypning.

Studentene kan ellers velge 30 studiepoeng med valgfrie emner. Det er lagt til rette for et valgfritt emne (10 studiepoeng) i 5. semester og to valgfrie emner (20 studiepoeng) i 6. semester. Studentene kan velge emner fritt og har selv ansvar for at valgfrie emner er faglig relevant og at disse er praktisk mulig å gjennomføre. Informasjon om særlig relevante emner vil gis i løpet av 2. studieår

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights