Psykologi - bachelor

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Bachelor
Tromsø
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Psykologi - bachelor

Hva påvirker valgene du tar? Hvorfor føler vi som vi gjør? En bachelor i psykologi ved UiT i Tromsø lar deg utforske hvordan mennesker tenker, føler og handler. Du får en innføring i biologisk-, kognitiv-, sosial- og utviklingspsykologi, og kan velge selv hvilke interessefelt du vil fokusere på. Studiet gir deg en grundig innføring i forskningsmetoder og statistikk. Du kan dra på utveksling til en rekke spennende land. Fullført grad gir deg stor frihet når du skal velge karriereretning.

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir en bred innføring i sentrale perspektiver på forståelsen av mentale prosesser og atferd, men også mulighet for å fordype seg i spesifikke psykologiske tema. I tillegg gis det langsgående undervisning i generelle vitenskapelige og akademiske ferdigheter som vitenskapelig metode, kritisk tenkning og innhenting og formidling av faglig informasjon. Du får innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og studiet gir også grundig kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget. Bachelorstudiet i psykologi er utformet med tanke på å gi studentene mulighet til å oppnå læringsutbytte innen to overordnede kategorier: i) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til psykologifaget som vitenskapelig disiplin og som grunnlag for å forstå mentale prosesser og atferd. ii) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til akademisk virksomhet og livslang læring, slik som informasjonskompetanse, effektiv og ansvarlig kommunikasjon og kritisk tenkning.

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!