Master

Russlandsstudier - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Russlandsstudier - master

Mastergradsprogrammet i russlandsstudier retter seg mot studenter som ønsker å spesialisere seg innen området Russlands historie, kultur og samfunn, og som samtidig vil utvikle og aktivt bruke sin språklige kompetanse i russisk. Utdannelsen vil være relevant for arbeid på en rekke områder med fokus på Russland og den russiske interessesfæren: offentlig bilateralt samarbeid, kultur- og næringslivs-prosjekter, ressursforvaltning og miljøsamarbeid, administrasjon, medier, forskning og undervisning.

Mastergradsprogrammet i russlandsstudier tilbyr et variert utvalg i obligatoriske emner og valgemner i faglig-tematisk spesialisering for den enkelte studenten. Programmet tilrettelegger også for temaer innen nordområdepolitikk. De obligatoriske emnene på mastergradsprogrammet i russlandsstudier skal sikre et godt faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven på tre plan: gjennom styrking og utvikling av språkkunnskaper med sikte på arbeid med russiskspråklig kildemateriale og eventuell formidling på russisk; gjennom en dypere innsikt i teori og metode innen historie, samfunns- og kulturstudier; og gjennom tilegnelse av kunnskap om og analytisk innsikt i samtidens russiske kulturkontekst. Dette vil sikre et solid faglig fellesgrunnlag for studentene, samtidig som studentene gis muligheter for spesialisering i sine valgemner.

Programmets 120 stp. fordeles som følger:

Valgemner:
Studentene kan velge emner som tilbys innen historie, statsvitenskap eller russisk. Både historie og statsvitenskap tilbyr i russlandsrelaterte emner. Det er i tillegg mulig å velge emner inntil 10 studiepoeng i annet fag med særlig relevans for mastergradsoppgaven. Studentene stilles fritt til å velge emner med særlig relevans for den enkeltes mastergradsoppgave. Dette gir muligheter for spesialisering og variasjon. Det er imidlertid et krav at kombinasjonen samlet sett skal inneholde minimum 10 studiepoeng fra henholdsvis historie eller statsvitenskap og at programmets læringsutbytte ivaretas.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights