Master

Russisk

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Russisk

Russisk er eit språk vi har bruk for både i periodar med mykje samarbeid med Russland og i periodar der det er mindre kontakt. Masterprogrammet i russisk går bakom nyheitene og forsøker å forstå dei lengre linene og djupare perspektiva i dagsaktuell tematikk.

Russland er det største nabolandet vårt. Russisk er eit verdsspråk med 140 millionar morsmålsbrukarar både i og utanfor Russland, og eit viktig kommunikasjonsspråk for over 100 millionar menneske i Aust-Europa og Asia.  

Russiskfaget går bakom nyheitene og forsøker å forstå dei lengre linene og djupare perspektiva i dagsaktuell tematikk. Vi arbeider historisk med utviklinga av språket, litteraturen og kulturen. Vi ser òg på samanhengen mellom kultur, språk, samfunn og politikk, eller samanliknar russiske forhold med andre land. Døme på fordjupingsemner kan være «Kultur og politikk i dagens Russland» eller «Russland og vesten i idéhistorisk perspektiv». 

 • forlagsverksemd 
 • media 
 • diplomati 
 • menneskerettighetsarbeid
 • kulturformidling
 • internasjonalt organisasjonsliv 
 • offentleg forvaltning 
 • omsetjing, tolking 
 • forsvaret 
 • næringsliv 

Masterprogrammet i russisk gir praktiske og teoretiske språkkunnskapar som er sentrale i yrker innanfor diplomati, utdanning, forvaltning, kultursamarbeid, journalistikk og internasjonalt organisasjonsliv. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Klasserom
 • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights