Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Russisk

Russland er det største nabolandet vårt. Men kvifor er det så få som har innsikt i russisk kultur og samfunnsliv, og som snakkar språket? Russisk er eit verdsspråk med 140 millionar morsmålsbrukarar både i og utanfor Russland, og eit viktig kommunikasjonsspråk for over 100 millionar menneske i Aust-Europa og Asia.  

Russiskfaget går bakom nyheitene og forsøker å forstå dei lengre linene og djupare perspektiva i dagsaktuell tematikk. Vi arbeider historisk med utviklinga av språket, litteraturen og kulturen. Vi ser òg på samanhengen mellom kultur, språk og samfunn, eller samanliknar russiske forhold med andre land.  

Russisk er eit språk vi vil få meir bruk for etter kvart som samarbeidet med Russland aukar innanfor næringsliv, kultur og samfunn. Studiet gir kompetanse som er viktig innanfor journalistikk, diplomati, forlagsbransjen, internasjonale organisasjonar og næringsliv.  

  • kulturformidling 
  • forlagsverksemd 
  • media 
  • diplomati 
  • internasjonalt organisasjonsliv 
  • offentleg forvaltning 
  • omsetjing, tolking 
  • forsvaret 
  • næringsliv 

Masterprogrammet i russisk gir praktiske og teoretiske språkkunnskapar som er sentrale i yrker innanfor diplomati, utdanning, forvaltning, kultursamarbeid, journalistikk og internasjonalt organisasjonsliv. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!