Vis studentum.no som: Mobil

Spesialpedagogikk - Master

UiT Norges arktiske universitet

Spesialpedagogikk - Master

Mastergradsprogram i spesialpedagogikk

Etter intensjonene i norsk lovverk skal alle barn og unge, uavhengig av deres forutsetninger for læring og utvikling, ha ulike rettigheter med hensyn til opplæring og undervisning. Spesialpedagogikk er et flerfaglig kunnskaps.- og innsatsområde hvis mål er utvikling og læring for funksjonshemmede barn, unge og voksne. Mastergrads-programmet i spesialpedagogikk gir fordypning i klassiske teorier og problemstillinger, og gir således innsikt i spesialpedagogikk som profesjons- og forskningsfelt.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer primært for arbeid i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), kompetansesentre, helse- og sosialsektor, samt skole, høgskole og universitet.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk eller annen pedagogisk utdanning, minimum 3 år (180 studiepoeng) som kvalifiserer for opptak på mastergradsprogram. 

Faglig minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren 2,7 el. C, utregnet på grunnlag av enkeltkarakterer i fordypningsemnene som må dokumenteres ved søknad. Deretter vil søkerne rangere etter antall studiepoeng i spesialpedagogikk. 

Dersom eksamen i SVF-1050, samfunnsvitenskapelig metode eller tilsvarende ikke er avlagt, forplikter programstudentene seg til å avlegge eksamen i SVF-1050 eller tilsvarende første semester av masterstudiet. Studenter med SVF-1050 eller tilsvarende vil prioriteres. Ved lik rangering vil dokumentert spesialpedagogisk praksis vurderes.

Studiepoeng (ECTS)

120

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00