Vis studentum.no som: Mobil

Odontologi - Integrert - Master

UiT Norges arktiske universitet

Odontologi - Integrert - Master

Integrert mastergradsprogram i odontologi

Norges mest moderne tannlegeutdanning ligger i Tromsø. Studiet legger vekt på mye praksis, tidlig kontakt med pasienter og bruk av ny datateknologi. Universitetet i Tromsø legger opp til at undervisningen i basalfagene i stor grad skal være felles for medisin og odontologi. 

Universitetstannklinikken drives av Troms fylkeskommune etter en såkalt "sykehusmodell". Det innebærer at den kliniske undervisningen for tannlegestudentene organiseres på samme måte som den kliniske undervisningen i medisin i den utøvende helsetjenesten. I den kliniske tjenesten vil det være et nært samarbeid mellom universitetet og fylkeskommunen (klinikkeier).

Studiet har følgende oppbygning:

1. ÅR:
Det er mye basalfag og undervisningen er felles med første året til medisinstudiet. Allerede i første semester skal studentene introduseres til odontologi. Studentene skal ut i 2 dagers praksis på tannklinikker.

2. ÅR:
Det andre året fortsetter med forberedelse til klinikk. Undervisningen i begynnelsen av andre året er felles med medisinstudiet. Ut i 3.semester begynner emner med felles introduksjon for begge gruppene før man deles i to grupper med separat undervisning. Det er også egne emner med odontologisk introduksjon. 

3. ÅR:
Introduksjon til klinikk og initial trening på pasient som skal gjøre studenten i stand til å gå ut i ekstern praksis i 4. året. I 5. semester begynner omfattende opplæring i kliniske ferdigheter i tannlegefaget, foreløpig på modeller.
Hovedvekten i dette studieåret blir forebyggende arbeid og enkle terapeutiske arbeider. I 6. semester foregår undervisningen på universitetstannklinikken med pasienter.

4. ÅR:
Hele 7. semester er ute i ekstern praksis. Studentene fortsetter med teoretisk undervisning på 8. semester, men det er også mye undervisning på universitetsklinikken med pasienter. 

5. ÅR:
I 9.semester forsetter med mye undervisning med pasienter på universitetstannklinikken.
Studenten skal ut i ekstern praksis i ca 2 måneder i 10. semester. Studenten skal da ha fått introduksjon til alle typer arbeidsoppgaver de vil møte i ekstern praksis. I tillegg skal studentene utarbeide en masteroppgave, før avsluttende eksamner.

Jobbmuligheter

Det er stor mangel på tannleger og derfor er det meget gode arbeidsmuligheter. Du kan jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten, i privat praksis eller kombinere disse. Du har også mulighet til å jobbe innen EU-området etter søknad til det aktuelle landets helsemyndigheter. Gjennom tannlegestudiet vil du også få kompetanse for mange andre typer arbeid. Det kan for eksempel være som utreder eller rådgiver i offentlig forvaltning eller private organisasjoner, eller du kan jobbe med forskning eller undervisning.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1/S1+ S2 + Fysikk 1 + Kjemi 2 (etter Kunnskapsløftet) eller 2MX/2MY/3MZ + 2 FY + 3KJ (etter Reform 94).

Studiefakta, Tittel m.m

Master i odontologi

Studiepoeng (ECTS)

300

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!