Vis studentum.no som: Mobil

Kvensk og finsk - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Ja
Tromsø

Om utdanningen

Vi er det eneste universitetet i Norge som har studier i finsk, og eneste i verden som har kvenske studier. Kunnskaper i finsk og kvensk åpner døren til et nordisk nabofolk og til en norsk nasjonal minoritet. Studiet har to studieretninger. Du kan velge enten kvensk eller finsk. Du kan lære hvorfor kvensk og finsk er to ulike språk og hvordan de skiller seg fra de fleste europeiske språk. Du lærer både om moderne og tradisjonell kvensk kultur, og om hvorfor kvener vil ta vare på sin egen kultur og sitt eget språk. Studiet passer for deg som vil arbeide innen kultur, oversettelse, utdanning, reiseliv, museum, kommunikasjon eller medier. Lær deg kvensk eller finsk og skaff deg kompetanse innen et nisjeområde i arbeidslivet!

Mastergradsprogramment består av 120 studiepoeng , hvorav 60 stp. tas som emner. Du velger enten 40 stp. språk og 20 stp. litteratur eller 40 stp. litteratur og 20 stp. språk, og skal i tillegg skrive en mastergradsoppgave på 60 stp. Du kan velge enten litterær eller språklig tema for masteroppgaven. Dere som velger språkretningen må ta FIN-3110/KVE 3110 Narrasjonsteori og FIN-3111/KVE-3111 Fordypning i kvensk og finsk litteratur som obligatoriske litteraturemner. Dere som velger litteraturretningen må ta FIN-3010/KVE-3010 Allmenn fenistikk og FIN-3017/KVE-3017 Planlegging og utvikling av finsk og kvensk skriftsspråk som obligatoriske språkemner.

Gjennom emnene i språk får du innsikt i språkets struktur og funksjon, og kan spesialisere deg i blant annet kvenske eller finske dialekter, kvensk som minoritetsspråk eller allmennfinske emner. Du lærer om fagets historie, utviklingen av kvensk og finsk skriftspråk, språkkontakt som kvensk og finsk har hatt med andre språk, og språksosiologisk og –politisk tilnærming til bevaring og revitaliseing av minoritetsspråk. Praktiske språkferdigheter øves f.eks. med skriving av essayer i arbeidskrav og i muntlige fremføringer i seminarer.

Emnene i litteratur gir deg omfattende kjennskap til kvensk og finsk litteratur i en kunst- og sosialhistorisk kontekst. Du vil studere sentrale litteraturteorier og metoder med eksempler fra kvensk og finsk litteratur og med periodeinndelingen som bakgrunn. Hovedlinjer av fagets historie og utvikling studeres.

Studiet gir ferdigheter i å lese og analysere skjønnlitteratur og fagprosa m.m. i lys av resepsjonsteoretiske og kulturanalytiske teorier. Tekstens funksjon i samfunnet står i fokus. Studiet fokuserer både på sentral finsk og kvensk litteratur og på representasjoner av finsketniske minoriteter i skjønnlitteratur. Litterære tekster med ideologiske og polemiske elementer studeres i forhold til deres sosial- og kulturhistoriske kontekst og intensjon.

Studiet tilbys som deltidsutdanning der du tar to emner hvert semester, og dermed fullfører studiet på seks semestre. Ved forespørsel kan det legges til rette for fulltidsstudium.

Deler av studiet kan tas ved et utenlandsk universitet, se egen informasjon om utvekslingsavtaler.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i kvensk og finsk eller lignende gradsutdanning

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!