Vis studentum.no som: Mobil

Geologi - Bachelor

UiT Norges arktiske universitet

Geologi - Bachelor

Bachelorprogram i geologi

For ti tusen år siden var Norge dekket av is. Nå frykter vi at drivhuseffekten skal smelte isen på Nordpolen. Geologene gjør en viktig jobb for å finne ut hvorfor klimaet forandrer seg, særlig med bakgrunn i at det alltid har vært naturlige klimasvingninger.

Kunnskap om berggrunnen er viktig for å bygge sikre veier og sørge for at hus står støtt. Geologer vurderer hvor solid fjellet er og faren for ras. Da Oslofjordtunnelen og Romeriksporten ble oversvømt, gikk geologer inn og undersøkte hvordan de kunne tette sprekkene som vannet kom gjennom.

Norge er verdens tredje største oljeeksportør. Geologene studerer seismiske snitt - det vil si bilder av geologien under havbunnen - og lager modeller for hvordan bergartene har blitt dannet for å se om det er verdt å bore. Olje spruter ikke opp av seg selv, og det er geologene som har jobben med å lete. Når et oljefelt skal bygges ut, er det geologene som finner ut hvordan man skal bore for å få opp mest mulig olje. Fra en teknologisk synsvinkel er det viktig å utvikle nye metoder for å spare tid og ressurser i letevirksomheten.

Bachelorstudiet i geologi er bygd opp av emner innenfor de forskjellige fagområdene i geologi. Geologi læres best gjennom praksis. Derfor er det mye feltarbeid og øvelser i de fleste emnene. I tillegg er det innføringsemner i kjemi og matematikk som er viktige for de fleste retningene innenfor geologi. De to første årene av bachelorstudiet er felles for alle geologistudenter med introduksjonsemner til de forskjellige områdene i geologi. Det tredje året brukes først og fremst til fordypning i den studieretningen du ønsker å ta hvis du skal studere videre på mastergrad.

Yrkesmuligheter

Sju av ti geologer jobber i oljebransjen. I tillegg til god lønn gir det store utviklingsmuligheter og mulighet til å jobbe over hele verden. De fleste geologene i oljebransjen jobber på land med å tolke geologiske data. Mange jobber også offshore i produksjonen eller med å hente inn geologiske data.

Mange geologer jobber med å undersøke fjellet for å sørge for at hus, veier og jernbane bygges sikkert. Geologer jobber også med skred og flombeskyttelse og i offentlig forvaltning. Kombinerer du bachelorgrad eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning, blir du kvalifisert for lærerstilling i skolen.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende fag: Matematikk (R1+R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2), Biologi (1+2), Informasjonsteknologi(1+2), Geofag(1+2), Teknologi og forskningslære (1+2) eller 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3MY/3FY/3KJ/3BI (etter Reform 94).

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i geologi

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!