Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Akvamedisin - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Heltid
5 år
Master, 5 år
Ja
Tromsø

Om utdanningen

Bli fiskens fastlege! Som fiskehelsebiolog kan du diagnostisere og behandle syk fisk på lik linje med veterinærer. Under studiet vil du lære å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom hos fisk, samtidig som du lærer om miljø, teknologi og drift av oppdrettsanlegg for bærekraftig produksjon i norsk havbruksnæring. Under studiet vil du også ha veterinærmedisinsk praksis ute i operativ fiskehelsetjeneste.

Profesjonsstudiet i akvamedisin kvalifiserer ferdige kandidater til offentlig autorisasjon som fiskehelsebiolog med en lovregulert reseptrett. Gjennom studiet får du forståelse for fiskens fysiologi, biologi, miljøkrav og atferd, og hvordan en kan overvåke miljøet og tilpasse teknologien for å oppnå god velferd og helse hos fisk i oppdrett. Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter i hvordan fiskesykdommer forebygges, diagnostiseres og behandles.

For å gi fremtidige fiskehelsebiologer best mulig grunnlag til å kunne sykdomsbehandle kaldblodige dyr, vektlegger studiet å gi studentene gode kunnskaper i kjemi, biokjemi, mikrobiologi, infeksjonssykdommer, patologi, diagnostikk og farmakologi.

Integrert i studiet gis kunnskap om epidemiologi, dyreetikk, dyrevelferd og veterinærmedisinske arbeidsprinsipper. Som student får du trening i bruk av tradisjonelle og moderne diagnostiske metoder (for eksempel basert på molekylærbiologiske prinsipper). I tillegg blir det gitt opplæring i hygieneprinsipper, produksjonsplanlegging, oppdrettsteknologi og miljøteknologi - alt relevant for norsk oppdrettsnæring, og ulike forvaltningsprinsipper knyttet til norsk og internasjonal lovgivning innen fiskeri, havbruk, miljø, dyrevelferd og sykdomsforvaltning.

Progresjonskrav

For å kunne starte på 5. semester (3. år) må følgende emner være bestått:

 • KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (10 STP)
 • MAT-0001 Brukerkurs i matematikk (10 STP)
 • MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 STP)
 • BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (5 STP)
 • BIO-2506 Introduction to Fish Biology (10 STP)
 • MBI-2001 Biokjemi (10 STP)

Totalt må 170 studiepoeng (STP) være bestått før arbeidet med selve masteroppgaven kan startes. Det betyr at det kun er tillatt med ett emne (10 STP) som hengefag før oppstart av 7. semester (4. år).

Dersom du ikke oppfyller kravene til å kunne starte på 5. semester vil du få utvidet studieretten med maks ett år. Hvis ett eller flere av emnene KJE-1001, MAT-0001, MBI-1001, BIO-2506 og MBI-2001 ikke er bestått før du starter på ditt 5. semester vil du miste studieretten. Det betyr at du kan ha ett hengefag før du begynner på masteroppgaven, men at ingen av de nevnte emnene kan utgjøre dette hengefaget.

iKomp - Obligatorisk nettkurs om kildebruk og læringsstrategier:

Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. I tillegg vil du kunne skaffe deg ferdigheter som ofte blir sett på som attraktive av arbeidsgivere, for eksempel å raskt skaffe og tilegne seg nødvendig informasjon, samt kunne vurdere informasjonens kvalitet etter relevans og behov. Kurset er rett og slett en smart måte å skaffe seg et solid grunnlag for både studier og arbeidsliv. Kurset tar du i løpet av første semester. Det tar ca 4-5 timer. Sjekk nettsiden: iKomp.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + REALFA

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Det helsevitenskapelige fakultet
 • Det juridiske fakultet
 • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
 • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!