Vis studentum.no som: Mobil

Teknologi (sivilingeniør) - Geomatikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Teknologi (sivilingeniør) - Geomatikk

5-årig master i Geomatikk (sivilingeniør) - Kart, satellitter og 3D-modellering

Kompetanse i geomatikk er etterspurt innen mange deler av næringslivet og offentlig sektor. Du vil ofte få faglig ansvar på et område i stadig vekst, der nesten bare fantasien setter grenser for mulige anvendelser av din kompetanse.

Hva lærer jeg?

Geomatikk er et sammensatt fagfelt som blant annet bygger på geofag fra videregående skole. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. GPS-teknologien er i dag overalt og stadig økende. Digitale bilder fra fly og satellitter er grunnlaget for kartlegging av jordoverflaten, og er et viktig redskap for overvåking av miljø og naturressurser. Fotogrammetri og satellittkartlegging bruker de samme metodene innen 3D-visualisering og modellering som under utviklingen av dataspill. Geografisk informasjonsbehandling omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata og annen informasjon. Mange beslutninger i forvaltning og næringsliv baseres på dette, blant annet innen arealplanlegging.

UMB har lange tradisjoner innen geomatikk, og og er det studiestedet i Norge som gir best faglig bakgrunn innenfor de nevnte fagområder. Du får nær kontakt med de som jobber med geomatikk i næringsliv og det offentlige, og vil være godt forberedt på arbeidslivet.

 

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + R1 + R2 + Fysikk 1, eller generell studiekompetanse + 3MX + 2FY, eller 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

300

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!