Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Akvakultur - bachelor

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Akvakultur - bachelor

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Kandidatens læringsutbytte

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • Vise det nødvendige kunnskapsgrunnlaget innenfor basisfag for å forstå biologiske prosesser.
 • Demonstrere kunnskap om, og respekt for, livets mangfold og overlevelsesevne.
 • Vise kjennskap til hvordan historiske, teoretiske, tekniske og metodiske innovasjoner, nytenkning og behov (FoU) gir nye muligheter innenfor biologien.
 • Vise kunnskap om teori, tenkemåte, vitenskapshistorie og metodikk innenfor biologi.

Ferdigheter:

 • Anvende og kombinere kunnskap fra grunnleggende fag og studiets fagområder for å løse problemstillinger innenfor biologi.
 • Kunne sette kunnskapen inn i et samfunnsperspektiv for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling.
 • Bruke ulike faglige metoder for å gjennomføre undersøkelser, inkludert innhente og bearbeide data, samt presentere og informere (utarbeide rapport). Vurdere resultater ut ifra normverdier.

Kompetanse:

 • Kunne innhente fagstoff fra ulike kilder og aktiviteter.
 • Reflektere over sine faglige vurderinger under veiledning.
 • Delta i, samt bidra til, arbeid i grupper med ulik faglig sammensetning og med ulik bakgrunn.
 • Formidle sine kunnskaper og resultater både muntlig og skriftlig, og delta i diskusjoner innenfor eget fagområde.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + realfagskrav 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet