Fagskole
Ingen anmeldelser

Ledelse sjøbasert akvakultur

Varighet
60.0 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
60.0 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Ledelse sjøbasert akvakultur

Ledelse sjøbasert akvakultur

THYF, studiested Ytre Namdal tilbyr dette studiet som deltidsstudium; nettbasert med samlinger på Rørvik.

Ett år tas over to år med til sammen ti samlinger. Ledelse sjøbasert akvakultur utgjør 60 studiepoeng. Studiet kan kombineres med jobb.

Studiet er bygd opp av moduler innenfor ledelse, kvalitetssystemer og HMS, biologi og produksjonsplanlegging. 

Utdanningen skal bidra til å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en næring i sterk vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse innen ulike ledelsesnivåer som et særdeles viktig punkt for en videre bærekraftig utvikling. 

For kontakt eller mer informasjon om Ledelse sjøbasert akvakultur, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Rørvik

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ledelse sjøbasert akvakultur.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Ytre Namdal
Besøksadresse:
Hansvikveien 3C
7900 Rørvik

Studietilbudene:

THYF, studiested Ytre Namdal tilbyr hel- og deltidsutdanning innenfor marine og maritime studier.   Skolen er lokalisert i nybygde, fine lokaler på Rørvik i Nærøysund kommune.Skolen har et nært samarbeid med virksomheter både innen de maritime fagene og innenfor havbruk.  Offisersutdanning:...

Les mer og vis alle utdanninger ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Ytre Namdal

Highlights