Profesjonsstudium

Fiskehelse - akvamedisin

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Fiskehelse - akvamedisin

Med profesjonsstudiet i fiskehelse - akvamedisin har du rett til å bruke den lovbeskytta tittelen fiskehelsebiolog. Fiskehelsebiolog er sidestilt med tittelen veterinær i norsk lovverk og kandidatar som har fått tildelt tittelen har same rettar som veterinærar når det gjeld å behandle sjukdom i havbruksnæringa.

Som fiskehelsebiolog vil du gjennom forståing av biologien til akvakultur organismar, mikro- og makroparasitter (virus , bakteriar og parasittar), og korleis immunsystemet til fisken fungerer, ha kunnskap som er særs viktig for å ha ei berekraftig oppdrettsnæring i framtida. 

På studiet i fiskehelse - akvamedisin lærer du om alle dei aspekta som heng saman med helse og sjukdom hos akvatiske organismar: 

  • Du får grundig innsikt i infeksjonssjukdommar forårsaka av virus, bakteriar, sopp og parasittar 
  • Du får ei innføring i ernærings- og miljøforhold som er viktige for fiskehelse 
  • Du lærer om korleis sjukdom påverkar fisken: førebygging, diagnose og behandling  
  • Du får kunnskap om organisering og lovverk knytt til oppdrett og sjukdom  
  • Du får innsikt i havbruk og sjukdom i eit globalt miljø- og helseperspektiv.  
  • Studiet skjerpar dei etiske refleksjonane dine og medvitet ditt når det gjeld dyrehald og dyreforsøk 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights