Årsstudium

Frie realfag

Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Frie realfag

Studiet gir deg en solid plattform i biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. 

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha

Kunnskap:

 • innen de naturvitenskapelige fagområdene: biologisk dataanalyse, cellebiologi, kjemi, genetikk/genombiologi og ernæring
 • innen fiskebiologi: livssyklus, anatomi og fysiologi
 • om produksjonsbiologi: kjenne til vekstmodeller, produksjonseffektivitet og produksjonsstyring
 • om bærekraftig produksjon: fiskevelferd, fiskeadferd, fiskehelse, innsatsfaktorer og totalproduksjon

Kompetanse:

 • praktisk fiskeoppdrett (verdikjedetilnærming) og være klar over hovedutfordringer i fiskeoppdrett både nasjonalt og globalt
 • fiskeoppdrettets bidrag til matsikkerhet i et klima- og bærekraftsperspektiv
 • helseaspekter knyttet til fisk og vannlevende organismer, og styringsverktøy i oppdrett

Ferdigheter:

 • kunne anvende kunnskap innen produksjonsbiologi, ernæring, avl/genetikk og etologi
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en konkret problemstilling
 • kunne bruke vitenskapelige metoder og analyseverktøy både i analyse av data og til å utføre konkrete forsøk

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + realfagskrav

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet