Bachelor

Geomatikk

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Geomatikk

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS, 3D-modellering eller geografiske informasjonssystemer? Med en bachelorgrad i geomatikk får du svært etterspurt kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større. 

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan du lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Hvordan kan vi måle endringer i isbreer og havnivå?  Alt dette kan geomatikk gi deg svaret på!

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og er et kjempeviktig fagfelt for en rekke bransjer og industrier. Geomatikk kan innebære alt fra måling og innhenting av data til visualisering, modellering og anvendelse. Hvis du studerer geomatikk, lærer du deg fagfelter som ligger til grunn for svært mye av den teknologien vi omgir oss med i hverdagen.

Bachelorgraden er bygget opp rundt grunnleggende emner i geomatikk og realfag. I tillegg vil du lære om økonomi og samfunnsfag, og du kan velge fordypning i noen av realfagene.

Hva lærer du?

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i gruppe.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, resultater og erfaringer med andre innenfor geomatikkbransjen.

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om sentrale begreper og prinsipper innen de ulike disiplinene innen geomatikken og kjenner til det matematisk- naturvitenskapelige grunnlaget for anvendelse av metoder og teknikker.
 • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse spesifiserte oppgaver innen geomatikk.
 • Har innsikt i de muligheter og begrensninger som er knyttet til ulike former for geografisk informasjon.

Ferdigheter:

 • Har praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at han/hun kan gå rett inn i produktivt arbeid.
 • Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse, forvaltning og presentasjon av ulike former for geodata.
 • Forstår og begrunner sine beregninger innenfor geomatikk.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og belyse en problemstilling ut fra dette.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + matematikk R1 / S1+S2

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet