Fagskole

Geomatikk

Varighet
120 studiepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Høsten 2024 Se detaljer
Varighet
120 studiepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Høsten 2024 Se detaljer
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Geomatikk

Ved THYF, studiested Gauldal tilbyr vi, som de eneste i landet, en fagskoleutdanning spesielt rettet mot kart- og oppmåling (geomatikk). Her blir det lagt hovedvekt på emnene landmåling og GIS (geografiske informasjonssystemer). Kompetansen studiet gir, er det stor etterspørsel etter i arbeidslivet. Studiet passer godt for de som ønsker et yrke med både ute- og inneaktiviteter. 

Til forskjell fra en del andre fagskolestudier er det her ikke et absolutt krav at du
har fagbrev eller relevant praksis. Har du generell studiekompetanse, oppfyller du også kravene for opptak (se opptakskrav/søknad).

Foto: Ronny Danielsen 

Vi tilbyr nå studiet både på heltid og deltid:

Fra 2022 ble studiet også tilgjengelig som samlingsbasert deltidsstudie! Studiet er nettstøttet, og derfor aktuelt om du er bosatt ett stykke unna. 

Heltidsstudiet er stedbasert. 

Fremover vil vi nå ta inn studenter til heltid og deltid hvert 2. år. 

I 2024 vil det være opptak til deltidsstudiet (4-årig). Neste opptak til heltid vil så være i 2025. 

Søknad til studiene skjer gjennom Samordna opptak. Portalen åpner i februar, og søknadsfristen er 15. april. 

Lokalisering

Studiestedet ligger på Støren, ca. fem mil sør for Trondheim, i lokalene til Gauldal skole- og kultursenter. Lokalene er lyse og trivelige, og vi har fine uteområder hvor vi gjennomfører landmålingsøvelser.

Fornøyde studenter

Lang erfaring innen kart og oppmåling

Dette kart- og  oppmålingsstudiet ble opprettet i 2009, ved det som da het Gauldal fagskole. Linjen er en fortsettelse av undervisningen innen samme fagfelt ved Gauldal videregående skole som pågikk fra 1984 til 2009. Fagmiljøet har derfor lang erfaring og vi får gode tilbakemeldinger fra tidligere elever/studenter. Studiet har i dag blitt en del av Trøndelag høyere yrkesfagskole, og vi er fremdeles lokalisert i Gauldal.

 Arve har fått en spennende arbeidshverdag etter endt utdanning hos oss. Les mer her!

Fleksibelt utdanningsopplegg

Heltidsstudiet er to-årig stedbasert studie, som gir 120 studiepoeng.

Deltidsstudiet har halv studieprogresjon. Det vil si at studiet strekkes over 4 år. Det vil si i snitt 15 studiepoeng pr. semester. Studenten vil da gjennomføre samme utdanning som heltidsstudiet, bare over lengre tid.

I deltidsstudiet tenker vi dermed å kunne gi et tilbud til de som for eksempel ønsker å studere ved siden av å jobbe, eller som bor et stykke unna og ikke kan møte på Støren daglig. 

Hva blir det undervist i?

Vi underviser i fag som er nødvendige for å kunne gjøre en karriere innen kart- og oppmåling:

  • Landmåling
  • GIS (geografiske informasjonssystem)
  • Rettslære 
  • LØM (ledelse, økonomi og markedsføringsledelse)
  • Redskapsfag (norsk, engelsk, matematikk og fysikk) 

I tillegg blir studentene utplassert i relevante bedrifter en dag i uken i ett semester. Studiet i kart- og oppmåling blir avsluttet med et hovedprosjekt. 

For kontakt eller mer informasjon om Geomatikk, vennligst fyll inn en interessemelding.

Fleksibilitet i utdanningen er viktig for oss

Heltidsstudiet er to-årig stedbasert studie, som gir 120 studiepoeng.

Deltidsstudiet har halv studieprogresjon. Det vil si at studiet strekkes over 4 år. Det vil si i snitt 15 studiepoeng pr. semester. Studenten vil da gjennomføre samme utdanning som heltidsstudiet, bare over lengre tid.

I deltidsstudiet tenker vi dermed å kunne gi et tilbud til de som for eksempel ønsker å studere ved siden av å jobbe, eller som bor et stykke unna og ikke kan møte på Støren daglig. 

Vi har også hatt studenter som satser på toppnivå innen kombinert, ski og skiskyting, og som derfor må bruke mye tid på trening. Skolen gjør sitt beste for å legge til rette slik at også disse skal kunne gjennomføre utdanningen. I god dialog med den enkelte student finner vi måter å tilrettelegge utdanningsløpet på. 

Arbeid etter endt utdanning

VI HAR GOD KONTAKT MED ARBEIDSLIVET

THYF avd. Gauldal har god kontakt med arbeidslivet. Representanter fra ulike firma og etater besøker skolen med jevne mellomrom. De holder da foredrag om utvalgte temaer. Studentene får også knyttet kontakter gjennom utplassering/praksis på relevante arbeidsplasser.

ARBEID ETTER ENDT UTDANNING 

De fleste tidligere studenter jobber i dag hos større og mindre entreprenører eller i private oppmålingsfirma som stikningsingeniører/oppmålingsingeniører.
En del jobber også innen offentlig sektor (kommuner, Statens vegvesen osv.). 
Noen jobber også innen ingeniørfirma, eller som selgere av landmålingsutstyr. 

Arbeidsmarkedet oppleves som svært godt for tiden. De fleste studentene får jobb før de er ferdig med utdanningen.  Høy etterspørsel etter de med kompetanse i Kart- og oppmåling (geomatikk) gir også gode lønnsbetingelser.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Søkere med ulike bakgrunner kan søke opptak til fagskoleutdanning i kart-
og oppmålingsfag. Det er tre alternativ:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev
    eller vitnemål fra en yrkesutdanning.
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i fellesfag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på at de har realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.
  3. generell studiekompetanse.

For alternativ 1 er det ikke definert noen bestemt yrkesfaglig bakgrunn.

Søkere som kan dokumentere at de skaffer seg ett av de tre grunnlagene for opptak etter opptaksfristen, men før studiestart, kan tildeles studieplass på vilkår av bestått prøve.

Søknad 

Søknad sendes via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april. 

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanningen (120 studiepoeng) gir graden Høyere fagskolegrad.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Geomatikk.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal

gauldal fagskole - kart og oppmåling

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal 

Studiestedet har ett tilbud, og det er innen "kart- og oppmåling"eller "Geomatikk" som er den moderne betegnelsen på faget. 

Utdanning innen kart- og oppmåling har en lang tradisjon på Støren, og ble startet som et tilbud i den videregående skolen så langt tilbake som i 1984. Gauldal fagskole ble opprettet i 2008 og tok inn de første studentene høsten 2009. Fra 1.8.2020 ble Gauldal fagskole en del av Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). 

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Det arbeider med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri og GIS. 

THYF, studiested Gauldal 

Studiested Gauldal ligger på Støren, ca. fem mil langs E6 sør for Trondheim. Hit er det god kommunikasjon med både buss og tog. Togene over Dovrebanen (til/fra Oslo og Trondheim) stopper ved Støren stasjon. 

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i tilknytning til Gauldal Skole- og Kultursenter. Her er vi samlokalisert med bl.a. Gauldal videregående skole. Her finnes det blant annet bibliotek, kantine, nylig oppgradert kino, kultursal, idrettshall og svømmehall.

Hva har Støren å tilby? 

Støren har et mangfold av aktiviteter for deg som student. Stedet er kanskje mest kjent for laksefiske i Gaula, men har også masse annet å by på. Jaktmulighetene er gode, samt turer i skog og mark. 

På Støren finnes dessuten to små kjøpesenter, kaféer/restauranter, svømmehall, idrettshall, treningssenter, nylig oppgradert kinosal, kultursal og aktiviteter som håndball, fotball, ski, korps. Støren har også egen idrettspark og golf-simulator. 

Avstanden til Trondheim er heller ikke lenger enn at du kan benytte deg av de tilbudene som finnes der. 

Studentkullet 2021-23: 

Hva er en fagskole?

En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr kortere, mer yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående skole. 

Høyere yrkesfaglig utdanning gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Du kan ta 30, 60, 90 eller 120 studiepoeng. En del utdanninger er tilrettelagt som nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at du kan kombinere studier med jobb. Du kan også velge å studere på fulltid. Etter fullført utdanning vil du få fagskolegrad eller høyere fagskolegrad

Vis alle utdanninger fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal