Vis studentum.no som: Mobil

Energi, reservoar og geovitenskap – master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år, 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Energi, reservoar og geovitenskap – master

Energisektoren trenger ingeniører som forstår kompleksiteten i, og nødvendigheten av, en overgang til en bærekraftig energimiks. En kombinert utdanning i geovitenskap og reservoarteknologi vil gi deg muligheten til å spille en nøkkelrolle i framtidens lavutslippssamfunn.
Energisektoren er i hurtig endring. Ulike energimiks-scenarioer blir viktigere, for eksempel øker behovet for fornybar energi og CO2-lagring. Bruk av ledende digital teknologi blir stadig viktigere for sektoren. Undergrunnen, hvis viktigste bruk har vært for utvinning av fossilt brensel, er hurtig i endring og i ferd med å bli hovedmålet for lagring av CO2-, hydrogen-, og geotermisk energi. Ved å bruke undergrunnen til alternative lagringsformål kan et lavutslippssamfunn være oppnåelig innen slutten av århundret.
Dette masterprogrammet vil forberede deg på en karriere i undergrunnsproduksjon, og lagring av energi (som gass og geotermisk) og avfall (som CO2). Du vil ta i bruk topp moderne teknologi anvendt på virkelige scenarioer i et dynamisk og internasjonalt miljø. Masterprogrammet er et fulltidsstudium som går over to år. Studiet dekker temaer som geologi, væskestrøm i porøse medier, CO2-lagring, økt oljeutvinning, energiskifte og beslutningstaking.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!