Sammendrag
Universitet og høgskole
Perth
Kontakt SONOR
Klasserom
Perth

Geologiutdanning

Utdanning i geologi

Er du interessert i jorden vi bor på og dens geologiske historie? Ta en geologiutdanning i utlandet!

Utnyttelse av georessurser som olje, gass og faste mineraler utgjør en betydelig del av Norges verdiskapning. Med fullført utdanning i geologi har du derfor en ettertraktet kompetanse.

Om utdanningen 

Geologi er læren om jordens oppbygning og dens historie og er en omfattende vitenskap. I løpet av utdanningen vil du tilegne deg en forståelse for hvordan grunnstoffer, mineraler, bergarter og smelter bygger opp jorden og kommer til uttrykk på ulike måter. 

Geologi begrenser seg ikke til jorda. Materialene jorda er bygget opp av ser vi også på andre planeter, men er bygget opp på andre måter. Men hvordan skiller Mars eller Jupiter seg fra hvordan vår verden er bygget opp? Det får du svar på gjennom denne utdanningen. 

Typiske emner i geologistudiet kan blant annet være:

 • Studier av mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser
 • Kjemi og kjemisk biologi
 • Sedimentologi
 • Anvendt geofysikk
 • Petrologi
 • Historisk og regional geologi
 • Arktisk geologi
 • Miljø- og geoteknologi
 • Berggrunns- og ressursgeologi

Karrieremuligheter

Med en utdanning i geologi får du en kompetanse som åpner opp for flere karriereretninger. De fleste med en geologiutdanning jobber også som geolog eller geofysiker. Det kan være en stor fordel om du har en mastergrad eller doktorgrad for å øke sannsynligheten for jobb. 

Mulige karrierer: 

 • Geolog
 • Geofysiker
 • Sivilingeniør innen geofag
 • Saksbehandler
 • Petroleumsingeniør
 • Forsker
 • Grunnskolelærer
For kontakt eller mer informasjon om Geologiutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Geologiutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til University of Western Australia

University of Western Australia

35 Stirling highway
6009 Perth

Tlf: 73 80 97 31
Fax 73 80 97 51
sonor.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Geologiutdanning:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!