Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Ås
3 år
Heltid
Høst
Klasserom

Fornybar energi

Studiet fokuserer på verdikjeder, planleggingsprosesser og energisystemeffekter knyttet til utnyttelse av fornybare energiressurser og energieffektivisering. 

Du lærer hvordan fornybare energiteknologier og energimarkeder fungerer, og hvordan analysere prosjekter for å vurdere økonomisk og miljømessig bærekraft. 

 Bærekraftig utnyttelse av energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft er sentralt.   

Du lærer også å analysere produkter og energi- og avfallssystemer med tanke på hvilke miljø- og ressursbelastninger de medfører. Dette kalles for livsløpsvurdering, og er et tema som vil bli stadig viktigere i fremtiden. Du får kunnskap om bærekraftig forvaltning av energiressurser, inkludert avfallsressurser.  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!