Master

Fornybar energi - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Fornybar energi - master

Norges behov for fornybar energi øker. Dette studiet gir deg tverrfaglig kompetanse som gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre bærekraftige energiprosjekter. 

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har solid kunnskap om energisystemet og fornybar energi, spesielt bioenergi, vindkraft og vannkraft.
 • Har inngående kunnskap om analyse, planlegging og etablering av anlegg for fornybar energi.

Ferdigheter:

 • Kan kombinere og anvende kunnskap fra fagområdene energiteknologi, økonomi og miljø i tekno-økonomi-miljø analyser, energisystemanalyser og energisystemmodeller.
 • Kan klassifisere og rangere ulike alternativer, trekke slutninger og anbefale valg av løsninger.
 • Kan gjennomføre fullstendig analyse basert på innsamlede data, vitenskapelige- og faglige publikasjoner.

Generell kompetanse:

 • Har et solid tverrfaglig fundament.
 • Behersker kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsing på tvers av fagområder.
 • Kan kommunisere sine vurderinger og konklusjoner på en klar og overbevisende måte, både skriftlig og muntlig.

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet