Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Ås
3 år
Heltid
Høst
Klasserom

Skogfag

Du får god kunnskap om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer hvordan du kan bidra til en bærekraftig forvaltning og bruk av skogen, og hvordan den kan brukes som ressurs.

Sentrale fag her er:  

  • Skogbiologi 
  • Skogskjøtsel  
  • Viktige arter i skogen: insekter, planter og sopp 
  • Økologi (samspillet mellom artene) 
  • Skogplanlegging og -forvaltning

Hverdagen som student er variert, og du veksler mellom å være inne på forelesning og ute i naturen når du lærer. Samarbeid er viktig, og du bruker derfor mye tid på å løse faglige problemstillinger sammen med andre studenter.  NMBU og Campus Ås huser landets desidert største fagmiljø på alle områder innen skogfag. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!