Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Ås
3 år
Heltid
Høst
Klasserom

Økologi og naturforvaltning

Studiet kombinerer biologiske fag med teknologi- og samfunnsfag. Undervisningen varierer mellom årstidene: som student er du både inne på forelesningssalen, jobber på laboratoriet, og ute i naturen.   

Biologisk kunnskap:  Kjernen i studiet er naturens mangfold, spesielt pattedyr, fugler, insekter og planter. Du lærer også mye om økologiske prosesser og forskjellige naturtyper.  

Typiske fag her er:  

  • Botanikk 
  • Zoologi 
  • Økologi 

Du får gode artskunnskaper, og er derfor mye utendørs i felt de første årene. Å kunne navn på dyr og planter er viktig kunnskap når naturen skal kartlegges, og ofte etterspurt av arbeidsgivere.

Anvendt biologi:  Et gjennomgående tema som du møter i flere fag er hvordan vi mennesker påvirker naturen og dens ressurser, og hva slags konsekvenser det kan få.  

Viktige fag er da:  

  • Vilt- og fiskeforvaltning 
  • Forvaltning av ferskvann 
  • Bruk og vern av natur 
  • Kjemi og forurensning 

Teknologi og samfunnsfag: For å kunne ta gode faglige beslutninger er det også nødvendig at du har noen viktige teknologiske og samfunnsfaglige emner. Dette gir deg en solid tverrfaglig plattform. 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!