Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Bioteknologi - bachelor

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15.april 
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15.april 

Bioteknologi - bachelor

Er du interessert i å jobbe med dyr og mennesker? De viktigste oppgavene i en travel hverdag som dyrepleier, er å tilrettelegge for og bistå veterinæren i pleie og behandling av syke og skadede dyr.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

  • Har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor veterinærmedisin som gjør dem i stand til å starte sin profesjonelle karriere innenfor dyrepleiermedisinske kjerneområder.

Kunnskaper:

  • Kan så mye om veterinærfaglig arbeid at de kan tilrettelegge og bistå veterinæren i dens dag virke, i tillegg til å stelle og pleie friske og syke dyr i tråd med yrkesfaglige, etiske og faglige retningslinjer.

Ferdigheter:

  • Har innsikt i de grunnleggende naturvitenskapelige prinsipper som er utgangspunktet for god dyrepleie, kan videreutvikle denne innsikten og benytte den i utøvelsen av sitt virke.
  • Har evne til selvstendig problemløsning og livslang læring.
  • Erkjenner dyras egenverdi og er ambassadører for dyrevern og dyrevelferd
  • Er i stand til å vise respekt for, kommunisere med og samarbeide med andre mennesker.

Innen alle disse arbeidsoppgavene forventes det at dyrepleieren har innsikt i fysiologiske, farmakologiske og anatomiske forhold i kroppen slik at hun/han selvstendig kan foreta en vurdering av det han/hun gjør. Dyrepleieren må vere åpen for å stille spørsmål til veterinæren om det er forsvarlig det hun/han gjør, eller kunne tilkalle veterinær hvis det er forhold som skulle tilsi at veterinæren må foreta en ny vurdering av en pasient.

Dyrepleieren skal ha god praktisk og teoretisk kompetanse innen kjerneområdet av yrket; stell og pleie av dyr på en profesjonell måte.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + realfagskrav

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet