Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Ås
2 år
Heltid
Høst
Klasserom

Bioteknologi

Masteroppgaven (60/30 studiepoeng) er et lite forskningsprosjekt som er sentralt i studiet.  Mastergraden kan vinkles i ulike retninger avhengig av valg av masteroppgave, med ulike fagkombinasjoner og læringspunkter. 

Mikrobiologi. Her kan aktuelle emner være eksperimentell, molekylær mikrobiologi og eksperimentell miljømikrobiologi. Patogene mikroorganismer og mikrobiell økologi og fysiologi, samt mykologi, og virologi. Du lærer om mikrobiell genteknologi, bakteriediversitet, næringsmiddelmikrobiologi og miljømikrobiologi. Antibakterielle peptider og spredning av gener mellom bakterier og patogene mikroorganismer. 

Biokjemi. Her kan aktuelle emner være proteinkjemi, anvendt biokatalyse og bioraffinering, organisk kjemi og fysikalsk kjemi. Du lærer om proteiner og andre biomolekylers oppbygning og funksjon, og  “enzyme engineering”. 

Genetikk. Her kan aktuelle emner være molekylær genomanalyse, populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon, eller utviklingsbiologi. I tillegg til CRISPR emner som omhandler nye genomredigeringsverktøy. Du lærer om gener som regulerer vekst og utvikling hos planter, dyr og fisk: genkartlegging, studier av biodiversitet og evolusjon, samt genomredigeringsmetoder.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!