Master

Biologi - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Biologi - master

Ønsker du å forstå hvordan miljøet og klimaendringene påvirker planter og dyr? Vil du forstå hvordan genene i en organisme virker? En mastergrad i biologi vil gi deg kunnskaper som er sentrale i dagens samfunn og viktige for framtida.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • Viser avansert kunnskap og spesialisert innsikt om biologiske prosesser på ulike nivåer.
 • Viser avansert kunnskap om hvordan dyr og planter fungerer og er tilpasset sitt miljø (innenfor sin spesialisering).

Ferdigheter:

 • Anvender kunnskap på nye områder innen spesialfelter innen biologien.
 • Samarbeider på tvers av fagområder med praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Analysere og forstå metoder og teorier om mangfoldet i naturen, og konsekvenser endringer i miljø og klima vil kunne få for livet på jorda.
 • Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i biologiens historie, tradisjoner, egenart og samfunnsbehov. Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og litteratur for å gjennomføre et faglig resonnement.
 • Bruke relevante metoder og gjennomføre prosjekter på en selvstendig måte i tråd med etiske normer.

Kompetanse:

 • Styre eget læringsarbeid og vise selvstendighet ved gjennomføring av praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Skal kunne anvende sine fagkunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre prosjekter etter etiske normer.
 • Beherske kommunikasjon, formidling og samarbeid i et internasjonalt fagmiljø og mot allmennheten.
 • Engasjere seg i den offentlige debatt på en profesjonell måte og samtidig ha respekt og ydmykhet for andres meninger.

Opptakskrav/Søknad

Tilsvarende en Bachelorgrad i biologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet