Vis studentum.no som: Mobil

Teknologi (sivilingeniør) - Industriell økonomi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Teknologi (sivilingeniør) - Industriell økonomi

5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) - Industriell økonomi

Du får solid ingeniørfaglig bakgrunn og universitetsutdannelse i økonomi. Du kan fylle lederstillinger i mindre foretak og avdelinger, og ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter. Kompetansen er også etterspurt i offentlig forvaltning.

Hva lærer jeg?

Du kan kombinere fagene og skreddersy din utdanningsprofil opp mot det arbeidsmarked og yrkesvalgt du er mest interessert i. Du kan velge en økonomiprofil og en teknologiprofil ut fra følgende hovedfagsretninger:

Hovedfagsprofiler i økonomi: Bedriftsøkonomisk styring, Energiøkonomi og Miljøøkonom. Hovedfagsprofiler i teknologi: Maskin- og produktutvikling, Vann- og miljøteknikk, Miljøfysikk og fornybar energi, Individuelle teknologihovedfag innen prosessteknikk, akvakulturteknikk, geomatikk og skogindustri.
 

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + R1 + R2 + Fysikk 1, eller generell studiekompetanse + 3MX + 2FY, eller 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

300

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 4

Basert på 1 omtaler

NMBU-student
(4)
NMBU har norges beste studentmiljø og det fineste campus.
OMTALER
Vurdering
(4,0)
Basert på 1 omtaler