Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Ås
3 år
Heltid
Høst
Klasserom

Økonomi, ledelse og IT

I bachelorprogrammet i økonomi, ledelse og IT får du grunnleggende ferdigheter i både informatikk og økonomisk-administrative fag. Du lærer om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet.

Studiet gir deg en innføring i metoder og datavitenskapelige verktøy til å analysere både teoretiske og praktiske bedriftsøkonomiske problemstillinger. For å utføre analyser vil du lære å kode i programmeringsspråkene Python og R.

 Du vil ta i bruk digitale verktøy for å presentere egne analyser i forskjellige formater, tilpasset ulike målgrupper.

Ved Handelshøyskolen legger vi vekt på kritisk tenkning og utvikling av kreativitet og samarbeids- og kommunikasjonsevner. Dette er egenskaper som blir stadig viktigere i arbeidsmarkedet.  Ved Handelshøyskolen NMBU er du som student tett på foreleserne og på dine medstudenter. I løpet av studiet vil du lære ny kunnskap på ulike måter; gjennom tradisjonelle forelesningstimer, deltakelse i seminarer, kollokvium med lærer til stede, gruppearbeid, selvstudier, oppgaver, presentasjoner og ekskursjoner.  

Handelshøyskolen er en del av NMBU. Du har rike muligheter for å ta valgfrie emner i din bachelorgrad fra andre fagområder ved universitetet. Dette kan gjøre at du skiller deg positivt ut fra andre økonomistudenter, og gi deg et nettverk også utenfor ditt eget fagfelt.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!