Vis studentum.no som: Mobil

Bioinformatikk og anvendt statistikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sammendrag
Master
Ås
2 år
Heltid
Høst
Klasserom

Bioinformatikk og anvendt statistikk

I mastergraden Bioinformatikk og anvendt statistikk lærer du kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å systematisere, tolke og analysere store mengder data. NMBU har sterke, tverrfaglige forskningsmiljøer hvor avansert dataanalyse har en sentral rolle og masterstudiet er tett knyttet opp mot flere av disse miljøene. Hos oss får du kunnskaper og ferdigheter innen dataanalyse, statistikk og koding, som er relevant også langt utover biovitenskap.

Du velger selv om du vil fordype deg i bioinformatikk eller anvendt statistikk. Bioinformatikk kombinerer matematiske og biologiske fag med fokus på biologiske problemstillinger. Anvendt statistikk vektlegger matematiske/statistiske fag og ser på analysemetoder.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!