Årsstudium

Bærekraftig økonomi og ledelse

Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Bærekraftig økonomi og ledelse

Mangler du realfag fra videregående, men drømmer om å studere realfag? Her får du den kompetansen du trenger slik at du kan søke opptak til utdanninger som krever realfag.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og kompetanse, innen faget:

Kunnskaper:

  • Har et grunnlag innen matematikk, kjemi, fysikk eller biologi som dekker opptakskrav til naturvitenskapelige studieprogrammer.

Ferdigheter:

  • Kan utføre beregninger og løse problemer knyttet til emnene i dette programmet.

Kompetanse:

  • Har innsikt i sentrale samfunnsfaglige emner.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet