Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Akvakultur

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Akvakultur

Havbruksnæringen er en innovasjonsdrevet næring med mange muligheter; både innen næringsliv og forskning.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Generell kompetanse:

  • Være rustet til å sammenfatte teori og praksis for å møte utfordringer i næring og samfunn, slik som ressurseffektiv matproduksjon, miljø, og dyrevelferd
  • Problemløsende kompetanse innen akvakulturproduksjon og forretningsutvikling.
  • Håndtere komplekse bærekraftsutfordringer i akvakulturnæringen
  • Ha evne til å syntetisere og utnytte tilegnet kunnskap i komplekse akvakultursaker

Kunnskaper:

  • Ha dybdekunnskap innen ett eller flere av fagområdene produksjonsbiologi og produksjonsteknologi anvendt innen akvakultur

Ferdigheter:

  • Kunne anvende sine kunnskaper til å løse praktiske oppdrettsutfordringer, delta i utviklings- og utredningsoppgaver, og følge med i kunnskapsutvikling og nyvinning innen fagene

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i akvakultur eller tilsvarende utdanning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet