Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Ås
3 år
Heltid
Høst
Klasserom

Kjemi

I første studieår får du en grundig innføring i kjemi og bioteknologi, samt matematikk, fysikk og statistikk. Examen philosophicum er også en del av det første studieåret. Andre og tredje år lærer du om organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Det er god plass til valgemner innen for eksempel geologi, bioteknologi, biologi eller mer teknologisk rettede fag. Kjemiundervisningen ved NMBU er kjent for å gi studentene mye tid i laboratoriet. Dette er den beste måten å lære kjemi på, samtidig som det gir deg verdifull, praktisk erfaring som er ettertraktet i arbeidslivet.  På NMBU er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og de som underviser er også forskere innen disse fagområdene.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!