Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Agroøkologi

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Agroøkologi

Ønsker du å jobbe i et internasjonalt miljø med å løse komplekse problemer? Er du opptatt av bærekraftig landbruk og matsystemer? Vil du koble kunnskap med handling for å gjøre en forskjell? Da er kanskje masteren i agroøkologi et studieprogram for deg. 

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kunnskap:

 • Beskrive og analysere struktur og funksjon av konvensjonelle og alternative landbruk- og matsystemer.
 • Kartlegge og analysere ulike dimensjoner av komplekse landbruk og matsystemer (casestudier). Vise grundig kjennskap til systemiske metoder for analyse av landbruk og matsystemer.

Ferdigheter:

 • Bruke systemiske metoder for å analysere og forbedre situasjoner knyttet til bærekraftig utvikling av landbruks- og matsystemer, basert på aksjonsforskning.
 • Gjennomføre tverrfaglige analyser av landbruks- og matsystemer og vurdere løsninger knyttet til bærekraft i samarbeid med kolleger fra andre fagområder.
 • Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger i agroøkologi og mht. utvikling av landbruk og mat systemer Sammenligne ulike fortolkninger og metoder innen agroøkologi.
 • Beskrive agroøkologiens rolle i forhold til bærekraftig landbruks- og matsystemer i Norge og globalt.
 • Lese vitenskapelige artikler.
 • Bruke forskjellige kilder til informasjon kritisk og kreativt i analyse av problemstillinger knyttet til utvikling av landbruk- og matsystemer.
 • Gjennomføre systemorientert aksjonsforskning og refleksjon i samarbeid med akademikere og aktører i landbruks- og matsystemer.
 • Kartlegge og analysere motstridende mål og verdier i forhold til bærekraftig landbruks- og matsystemer i samspillet mellom økonomiske, sosiale og økologiske faktorer.
 • Identifisere og forklare etiske problemstillinger knyttet til aktørdeltagelse i forskning og utvikling
 • Bidra til en bærekraftig utvikling av jordbruks- og matsystemer gjennom aksjonsforskning inkl. visjonstenkning.

Kompetanse:

 • Lede egen læring ved å:

  • Utforske og definere læringsmål og behov
  • Lage en strategi for hvordan man skal nå disse mål
  • Kontinuerlig reflektere over sin egen læring, og redefinere egne mål og handlinger.
 • Arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer, inkludert samspillet mellom de to.
 • Kommunisere og samarbeide akademisk i en internasjonal og flerkulturell klasse som også involverer ulike aktører fra ikke-akademiske områder.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk i samarbeid med aktuelle aktører.
 • Gjennom masteroppgaven, bruke språket og terminologien i agroøkologi både muntlig og skriftlig.
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i fagområdet, både med spesialister og allmennheten. Bidra til strategisk utvikling av landbruk og matsystemer.
 • Ta ansvar for å bidra i et arbeids- eller studiemiljø, og kartlegge team-prestasjoner i situasjoner med samarbeid med aktører i landbruks- og matsystemer.

Opptakskrav/Søknad

Det kreves bachelorgrad i agroøkologi, plantevitenskap, økologi, biologi eller annen relevant samfunnsvitenskap (180 stp) med snitt på minimum C.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet