Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Urbant landbruk

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Urbant landbruk

Hvordan gjør vi byene grønnere og mer bærekraftige? Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske aspekter er knyttet til urban matproduksjon? Hvordan kan vi se på urbant landbruk som mer enn kun dyrkning av planter i byen?

En kandidat som har fullført utdannelsen, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, avhengig av valgt fagspesialisering, definert i kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • Studenten/Kandidaten skal ha videreutviklet sin spesialist-kompetanse innenfor eget fagfelt, samt utviklet evne til å utvide sin kompetanse også i andre fagretninger, i tilknytning til urbant landbruksrelaterte problemstillinger.
 • Studenten/Kandidaten skal kunne kartlegge og analysere ulike dimensjoner av komplekse systemer i urbane landbruksmiljøer, særlig rettet mot planter og matproduksjon (sikkerhet og trygghet). De skal også ha kunnskap om vann, energi, forurensing, urban planlegging, folkehelse, blå-grønne strukturer, biologisk mangfold, opplevelser, innovasjon, sosial bærekraft mm.
 • Studenten/Kandidaten skal kunne forstå og utvikle rollen til sitt eget fagmiljø/-kompetanse i komplekse urbant-landbrukssystemer

Ferdigheter:

 • Studenten/kandidaten bør ha praktiske ferdigheter innen urban dyrking, og ha kunnskap om urbant landbruks betydning i alle aspekter av samfunnet og samfunnsutviklingen
 • Studenten/Kandidaten skal ha utviklet evnen til selvstendig læring, og å analysere det nødvendige kunnskapsbehovet for å bidra til en løsning på en gitt kompleks problemstilling (‘wicked problem’)
 • Studenten/Kandidaten skal kunne analysere aktuelle problemstillinger og bestemme hvilke metoder og hvilke kunnskapsbehov som er nødvendig for å finne gode løsninger
 • Studenten/Kandidaten skal ha gode konstruktive problemløsningsferdigheter
 • Studenten/Kandidaten skal kunne tilpasse egen spesialistkompetanse inn i et tverrfaglig samarbeid
 • Studenten/Kandidaten skal kunne kritisk vurdere nytteverdier og ulemper ved urbant landbruk i en sosial sammenheng og i et bærekraftig miljø-perspektiv
 • Studenten/Kandidaten skal kunne diskutere med, og gjøre seg forstått av, spesialister innenfor andre fagområder, som benytter annen terminologi
 • Studenten/Kandidaten skal ha evne til refleksjon over eget og andres fagområder og arbeid
 • Studenten/Kandidaten skal kunne forstå viktigheten/nytten av tverrfaglighet, og kunne planlegge, utvikle og gjennomføre prosesser tilpasset den aktuelle oppgaven
 • Studenten/Kandidaten skal ha evne til kritisk vurdering av viktigheten/nytteverdien av transfaglighet (universitetets tverrfaglighet i samhandling med samfunnet) i utviklings- og planleggingsprosesser

Generell kompetanse:

 • Studenten/Kandidaten skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å kommunisere med andre fagfolk, og på en god måte gjennomføre prosjekter i fellesskap
 • Studenten/Kandidaten skal kunne bidra til generell bærekraftig utvikling innenfor urbane miljøer og problemstillinger tilknyttet urbant landbruk
 • Studenten/Kandidaten skal kunne lese, forstå og nyttiggjøre seg kunnskap fra ulike kilder, og kritisk vurdere dens nytteverdi og autentisitet
 • Studenten/Kandidaten skal under veiledning kunne utforske og gjennomføre mindre, selvstendige forskningsprosjekt/utviklingsarbeider i tilknytning til urbant landbruk, trekke konklusjoner, foreslå løsninger og presentere resultatene på en hensiktsmessig måte
 • Studenten/Kandidaten skal kunne forstå, verdsette og dra nytte av behovet for ulike kompetanser i medarbeiderne/gruppemedlemmene inn mot et gitt prosjekt

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav vil være en bachelorgrad (180 studiepoeng).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet