Sammendrag
Master
Ås
2 år
Heltid
Høst
Klasserom

Urbant landbruk

Mastergraden i urbant landbruk vil basere seg på en studentaktiv læringsfilosofi. Her vil du møte tverrfaglig gruppearbeid, samhandlingslæring, studentpresentasjoner, rapporter og refleksjonslæring. Næringslivet vil bidra med relevante problemstillinger som studentene får jobbe med å løse i tverrfaglige grupper.

Undervisningen vil basere seg på å tilby forelesninger rundt relevante tema for hver problemstiling. Du, som student, får en sentral rolle i å påvirke læringen, og bidra aktivt inn mot kunnskapsutveksling i fellesskap og et godt gruppemiljø.40 studiepoeng vil være obligatoriske emner, i tillegg vil studentene kunne velge mellom en 30- eller en 60 studiepoengs masteroppgave. Ut over dette, så vil du kunne velge en stor del av emnene selv.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!