Vis studentum.no som: Mobil

Regenerativt landbruk

Høgskulen for grøn utvikling
Sammendrag
Kortere studier
Bryne, Nettstudier
30 studiepoeng
Deltid
Nettbasert med samlinger
Startdatoer
Nettstudier
Høst

Bryne
Høst

Regenerativt landbruk

Framtida sin matproduksjon må byggja på naturen sine eigne produktive krefter. Det utrulege økosystemet i matjorda representerer ein utruleg ressurs for nyskaping innanfor landbruk og bygdenæringar. Den nye kunnskapen om molda utfordrar etablerte «sanningar» om at større og større driftseiningar er einaste farbare veg framover.

I kurset Regenerativt landbruk utforskar me dette utviklingspotensialet, og potensiala det gir både for ny næringsutvikling i landbruket og for lokalsamfunnsutvikling. Me tek opp samspelet mellom menneske og dei mangfelte naturressursane i landbrukslandskapet, og går inn på alt frå konkrete driftsteknikkar for å støtta opp under og fremja naturmangfald til heilskapleg planlegging og forvalting samt nyskapande forretningsmodellar som er særleg tilpassa småskala naturnær drift.

Kurset byggjer på grunntankane i Jordboka av Dag Jørund Lønning, og er eit produkt av HUGUt si særlege satsing på naturnære metodar/regenerativt landbruk. Sentralt i kurset er studietur til California og Singing Frogs Farm, ein av verdas mest produktive småbruk.

Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er en selveiende stiftelse med campus på Bryne i Rogaland.

Frem til 31.12.19 hadde organisasjonen navnet Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringen fra HLB til HGUt skjedde grunnet offentlige krav til eierform i privat høgskoleutdanning, men også for å sikre selvstendighet og akademisk frihet i forsknings- og utdanningsarbeid.

Høgskolens viktigste studietilbud er bachelorutdanningen Nyskaping og regenerativ samfunnsutvikling. Denne er enestående av sitt slag i Skandinavia.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen for grøn utvikling

Kontaktinformasjon til Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling

Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Tlf: 51 79 94 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!