Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Ås
3 år
Heltid
Høst
Klasserom

Landskapsingeniør

I studiet lærer du hvordan uteanlegg planlegges og gjennomføres; fra prosjekteringsfase via anbud til bygging og deretter til skjøtsels-, drifts- og videre utviklingsfase.

Du lærer om metoder og verktøy som benyttes i gjennomføringen. Studiet spenner fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning.Du lærer å kombinere tekniske fag, naturfag og samfunnsfag, samt ledelse og administrasjon.

Samlet gir landskapsingeniørstudiet en bred kompetanse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen.

Det første året kan du lære om hvordan ulike typer landskap bygges opp og formes, og om hvordan de kan håndtere overvann med bruk av bærekraftige løsninger. En basis for å utvikle varige grøntanlegg er kunnskap om blant annet geologi, jord og vann, og en nøkkel til godt gjennomførte byggeprosjekter er anbuds- og kontraktsdokumentene. Hos oss får du en innføring i alt dette i første studieår.

Vi bor stadig mer urbant, og våre bygde landskap kan både berøre og hente inspirasjon fra naturen. I det andre studieåret vil vi ha hovedfokus på naturtyper, planters mangfold og egenskaper og på bærekraftig forvaltning av grøntområder.

Det tredje året vil du kunne opparbeide kompetanse i å lede og administrere prosjekter. Du vil også få en dypere forståelse for ulike materialer og anvende kunnskapen om konstruksjoner og grøntanlegg til å utforme anbudstegninger og beskrivelser.

Studiet avsluttes med en obligatorisk bacheloroppgave i et selvvalgt tema.I studiet er det muligheter for spesialisering gjennom valgfrie emner, som for eksempel økonomi, planlegging, tekniske fag, økologi, plantefag eller praksis i bedrift.Etter fullført bachelorgrad er det også mulig å søke opptak til masterstudier, for eksempel master i plantevitenskap med studieretningen Grøntmiljø: Plantevitenskap - master.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!