Vis studentum.no som: Mobil

Fornybar energi - Master

Hvorfor studere Fornybar energi?

  • Utfordringene knyttet til klimaendringer og energietterspørselen har skapt stor oppmerksomhet rundt fornybar energi.
  • Du vil være med på å løse fremtidens energiproblemer.
  • Markedet etterspør kunnskap og tverrfaglig kompetanse på dette området.

Hva lærer jeg?
Du får en allsidig kompetanse innen analyse, planlegging og etablering av anlegg for produksjon av fornybar energi med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft.

Systemforståelse er en fellesnevner, og du lærer om teknologi, økonomi, miljøeffekter og planprosesser.

Til sammen gir dette deg en helhetlig og tverrfaglig kompetanse som er sentral for realisering av mer fornybar energi.

Studiet gir en bred tilnærming til fagområdet energi og har større vekt på tverrfaglighet, verdikjeder og planprosesser enn øvrige energiorienterte studieprogram .

Hva blir jeg?
Du får et solid utgangspunkt for arbeid med planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter innen fornybar energi.

Du kan jobbe hos energiprodusenter, konsulentselskaper, organisasjoner med aktivitet på fornybar energi, samt i offentlig forvaltning med informasjon, strategier, planer og konsesjoner.

Les mer om master i Fornybar energi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 2

Basert på 1 omtaler

FlexElTerm
Dårlig opplegg, ustrukturert. Mye faglig kompetanse, bare ikke et godt utviklet studieprogram.
OMTALER
Vurdering
(2,0)
Basert på 1 omtaler