Master

Genomvitenskap

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Genomvitenskap

Er du interessert i hvordan genetiske og epigenetiske variasjoner i genom påvirker utviklingen av arter? Er du nysgjerrig på nye genomteknologier og hvordan genomvitenskap kan brukes til å forbedre bærekraft i matproduksjon?

En kandidat som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i form av kompetanse, kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap:

  • Lære om hvordan genom er bygget opp og regulert, samt kunnskap om forskjellige anvendelser av genomforskning.
  • Lære metoder for å generere og analysere genomiske data.
  • Lære metoder for CRISPR genom-redigering i et våtlaboratorium.
  • Lære om juridiske og etiske aspekter knyttet til genomiske data.
  • Lære å løse biologiske spørsmål ved prosjektarbeid og masteroppgaver som er integrert i forsknings- og institusjonssamarbeid på tvers av Campus Ås.

Ferdigheter:

  • Studentene vil kunne generere og analysere store datasett som inneholder forskjellige typer genetiske og genomiske data og kritisk kunne evaluere metoder og verktøy for både våtlaboratorium og bioinformatikkanalyse på egenhånd.
  • Masteroppgavene skal gjøre studentene i stand til å planlegge og utføre et småskala forskningsprosjekt ved å bruke relevante vitenskapelige metoder for å løse problemer, tenke kritisk, analysere, tolke og presentere samlet informasjon og anvende faglig kunnskap på en selvstendig måte.

Generell kompetanse:

Etter fullført studium har studentene tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne fortsette med et doktorgradsprogram og kan kommunisere og samarbeide profesjonelt i en internasjonal studie- eller arbeidssammenheng.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i biologi, bioteknologi, husdyr- og plantevitenskap eller tilsvarende utdanning som inkluderer statistikk / bioinformatikk, genetikk/genomikk og laboratoriepraksis.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet