Årsstudium

Ettårig grunnstudium

Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Ettårig grunnstudium

Vil du prøve ulike realfag før du bestemmer deg for hva du vil studere? Skal du ta fag for å samle poeng? Trenger du realfagskompetanse for å begynne på ingeniørstudier? Vil du ha undervisningskompetanse i realfag? Da er frie realfag noe for deg!

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i gruppe.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, resultater og erfaringer med andre realister.

Kunnskaper

 • Har brede matematisk-naturvitenskapelige og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
 • Har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne argumentere omkring temaer i realfaglige spørsmål.

Ferdigheter:

 • Kan bruke matematikk, fysikk, statistikk og informatikk til å forstå og beskrive naturen.
 • Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse og presentasjon av ulike former for data.
 • Forstår og begrunne sine beregninger
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og belyse en problemstilling ut fra dette.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet