Master

Bioøkonomi, biobasert verdiskapning og forretningsutvikling

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Bioøkonomi, biobasert verdiskapning og forretningsutvikling

Brenner du for et bærekraftig samfunn? Har du lyst til å jobbe for en grønn økonomi? Vil du være med å skape det vi skal leve av i fremtiden? Da har vi et spennende studieprogram for deg!

Masterutdanningen i bioøkonomi gir følgende læringsutbytte:

Kunnskap om:

 • Bioøkonomiens omfang, samfunnsmessig betydning, utviklingstrender, teknologiske muligheter og potensial for verdiskaping.
 • Sentrale begreper og definisjoner i bioøkonomien, inkludert tema som sirkulærøkonomi, livsløpsanalyse, fornybarhet, reguleringer og bærekraftsledelse.
 • Utvalgte teorier og metoder innen biovitenskapelige og økonomiske fag som grunnlag for en tverrfaglig forståelse av biobasert verdiskaping og forretningsutvikling.
 • Den biologiske, teknologiske og økonomiske kompleksiteten i biobasert produksjon med tilhørende politiske, sosiale og etiske spørsmål innenfor minst ett fordypningsområde.

Ferdigheter:

 • Har evne til å analysere, planlegge og gjennomføre tverrfaglige innovasjons- og utviklingsprosesser i biobaserte produksjoner.
 • Forstår hvordan organisasjoner, grupper og team fungerer, og kan koordinere og lede prosjektarbeid på tvers av naturfag og samfunnsfag.
 • Har evne til å kommunisere, samhandle og etablere samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, interessenter, næringer og sektorer i bioøkonomien.

Generell kompetanse:

 • Kan gjennomføre avanserte analyser av bærekraftig verdiskaping i bioøkonomien.
 • Kan analysere teoretiske, metodiske og politiske problemer og avveininger både individuelt og i team.
 • Har evne til å identifisere kunnskapsbehov og sette sammen ulike kompetanser for tverrfaglig problemløsning.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt med veiledning.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor, 180 studiepoeng.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet