Vis studentum.no som: Mobil

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) - Master

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) - Master

Master i Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Siviløkonomer er ettertraktet i alle deler av samfunnet. Dersom du velger å spesialisere deg innen finans eller økonomistyring kan du velge blant jobber innen bank, forsikring og forvaltning. Er du interessert i strategi, organisasjon og ledelse, kan du orientere deg mot personalledelse eller organisasjonsutvikling i både privat og offentlig sektor.

Hva lærer jeg?

Studiet kombinerer bedriftsøkonomisk analyse og organisasjon og ledelse. I bedriftsøkonomisk analyse lærer du metoder for å analysere, måle og styre verdiskapningen i en bedrift. Dette er avgjørende kunnskap for bedriftens økonomiske resultat. I finans lærer du hvordan aksjemarkeder fungerer, analysere bevegelser og forvalte porteføljer. Studiet gir en dypere innsikt i utfordringene knyttet til ledelse og organisasjoners oppbygning, tilpassing og virkemåte.

Det legges stor vekt på at du gjennom kurs i økonomiske metoder og praktisk oppgaveløsning utvikler analytiske evner. Både undervisning og semesteroppgaver er i stor grad knyttet opp mot aktuelle problemstillinger i bedrifter og i økonomisk forskning. Du får erfaring med å jobbe i grupper samt å gjennomføre og presentere prosjektoppgaver. Har du ambisjonene, gir vi deg verktøyet til å nå dine mål.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. I enkelte tilfeller vil man kunne tas opp uten bachelor i økonomi og administrasjon. Ved opptaket i 2009 var karaterkravet for å bli tatt opp til en mastergrad en C+. Karakterkravet vil kunne endre seg noe mellom hvert opptak ut i fra kvalifikasjonen på søkerne til masterprogrammet. Men det er kun studenter med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon som vil få tittelen Siviløkonom, i tillegg til Master i økonomi og administrasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!