Vis studentum.no som: Mobil

Europeisk veterinærspesialist (diplomatutdanning)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Ås
3-4 år
Heltid

Europeisk veterinærspesialist (diplomatutdanning)

Gjennomføring Spesialistopplæringen foregår internt på NMBU Veterinærhøgskolen og er ikke et åpent studieprogram. De som gjennomfører slik utdanning er vanligvis ansatt ved universitetet. De ulike fagretningenes formelle krav varierer, men fellestrekkene er langt på vei de samme.

Spesialistkandidaten skal gjennomføre en spesialistutdanning (residency) med minimum 3 års varighet, der kandidaten skal tilegne seg kunnskap i bredden og dybden av det aktuelle fagområdet. I løpet av spesialistutdanningen skal kandidaten som oftest gjennomgå et stort antall kasus. Det stilles krav til stor bredde i typen kasus, samtidig som kandidaten gjerne skal fordype seg i spesielt interessante kasus og levere godkjente rapporter over disse.

Kandidaten får tett oppfølging av én eller flere veiledere under spesialiseringen, slik at kandidatens arbeid kvalitetssikres. Kandidaten skal videre ha god kjennskap til all relevant faglitteratur, inkludert alle vitenskapelige artikler publisert innen spesialiseringsemnet de siste fem år. I tillegg skal kandidaten selv publisere 1-2 fagfellevurderte vitenskapelige artikler internasjonalt som førsteforfatter, og det stilles som regel også krav til at kandidaten skal holde presentasjoner på både nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser. Det skal foreligge en individuell godkjenning av innholdet i spesialistutdanningen før eksamen kan avlegges. Spesialistkandidatene ved Veterinærmiljøene har sin egen interesseorganisasjon, SIOV (se nederst).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!