Vis studentum.no som: Mobil

Bioteknologi - Master

Master i Bioteknologi

Du kan få arbeid innen forskning ved universiteter, universitetssykehus og andre forskningsinstitusjoner. Du kan bli forsker eller avdelingsingeniør innen bioteknologisk industri, eller rådgiver innen offentlig forvaltning og offentlige tilsyn. Du blir kvalifisert til PhDstudier - en lønnet forskerutdanning.

Hva lærer jeg?

Innen biokjemi kan du studere proteiners oppbygning og funksjon, og viktige biomolekyler for industri, landbruk, helse og miljø. Instituttet har en avansert proteomikkplattform. Innen mat og helse studeres fordøyelsessystemet, samt immunsystemet i tarm. Innen molekylærbiologi kan du studere antibakterielle peptider, og mekanismer for spredning av gener mellom bakterier. Det gjøres genomisk forskning på patogene mikroorganismer. Innenfor genetikk kan du studere gener som regulerer vekst og utvikling hos planter, dyr og fisk. Du kan delta i kartlegging av gener, og studier av biodiversitet og evolusjon.

 

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i bioteknologi eller tilsvarende. Studenter som mangler enkelte videregående bacheloremner, kan ta disse som en del av mastergraden. Dette må avtales med studieveileder. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!