Vis studentum.no som: Mobil

Biologi - Master

Master i Biologi

Du kan bli rådgiver, konsulent eller forsker i privat eller offentlig sektor i Norge og utenlands. Med pedagogikk kan du bli lektor i videregående skole. Du har også et godt utgangspunkt for å ta en doktorgrad ved UMB eller andre universitet.

Hva lærer jeg?

Du kan kombinere mange biologiske basisfag med mer anvendte fag, fra problemstillinger på generelt nivå til studier av planter og dyr. Etter fullført studium har du god innsikt i biologiske prosesser og hvordan levende organismer fungerer. Du skal kunne sette deg grundig inn i et fagfelt og utforme egne undersøkelser. Du skal kunne innhente, bearbeide, analysere og tolke resultater, vurdere og presentere metoder, feilkilder og resultater. Dette vil gjøre deg rustet for utfordringene i dagens næring og samfunn.

 

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende utdanning (med kunnskap i biologi eller biologilignende fag tilsvarende 80 sp) og basiskunnskaper i matematikk og kjemi.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!