Vis studentum.no som: Mobil

Ungdomskunnskap - Årsstudium

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
1 år
Årsstudium
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Ungdomskunnskap - Årsstudium

Årsstudium i ungdomskunnskap - Høgskolen i Sørøst-Norge

Årsstudium i ungdomskunnskap

Skaff deg aktuell kunnskap om ungdom – på tvers av ulike oppvekstarenaer og på tvers av ulike fag! Ungdomskunnskap er et tverrfaglig studium, og i tillegg til basisfaget pedagogikk består det av sosiologi, psykologi, antropologi, sosialt arbeid og kulturanalyse.

Hvorfor velge årsstudium i ungdomskunnskap?

Hvis du er genuint opptatt av – og interessert i – ungdom, og kan tenke deg å få teoretiske og praktiske verktøy i forhold til ungdom, kan Ungdomskunnskap være faget for deg! Det er det eneste faget ved Universitetet i Sørøst-Norge som kombinerer ulike fagdisipliner for å forstå ungdom i dag. Ungdomskunnskap tilbyr skolering i teori og refleksjonsevner på bachelornivå.

Karriere

Studiet kvalifiserer til pedagogisk, kulturelt og sosialt arbeid rettet mot ungdom, også i ledende stillinger. Sammen med undervisningsfag og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan enheten bidra til undervisningskompetanse. Ungdomskunnskap kan også brukes som selvstendig fordypningsområde for lærere, barnevernspedagoger, sosionomer og kulturkandidater.

Dette lærer du på årsstudium i ungdomskunnskap

Undervisningen er organisert i ulike temabolker – for eksempel identitet, ungdomskulturer, marginalisering, empowerment, subkultur, barnevern, etnisitet, relasjonskompetanse, sosiale medier, kjønn og seksualitet. I tillegg til forelesninger blir det lagt vekt på diskusjoner og samarbeid i grupper, samt individuell oppfølging i form av veiledning. Du vil lære begreper og forståelsesformer på tvers av samfunnsvitenskapelige disipliner og vil få trening i å bruke disse i konkrete, praktiske situasjoner.

Skaff deg internasjonal erfaring

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet, men dette må godkjennes av faglærer i forkant av utreise for å kunne inngå som en del av årsenheten.  

Ungdomskunnskap har særskilt kontakt med forsknings- og universitetsmiljøer i Irland og Litauen. Studentene har i denne forbindelse mulighet for kursing og studiereiser til henholdsvis Dublin og Vilnius.

Videre studier/jobbmuligheter

Ungdomskunnskap kan inngå som del av flere ulike bachelorløp, for eksempel pedagogikk, sosiologi, språk & kultur. Dette kan videre være grunnlag for opptak til et tilsvarende mastergradsstudium.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ungdomskunnskap - Årsstudium.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Ungdomskunnskap - Årsstudium:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!